Ολοκληρώθηκε το Tyros Triathlon 2022 με μεγάλη επιτυχία όπως θα δείτε και στις πρώτες φωτογραφίες